Årets siste rundskriv fra Amcar

Årets siste rundskriv fra Amcar

Publisert av Gunnar Svennevik den 21.12.22.

 

Klubbåret 2022
Endelig har vi lagt bak oss en hel sesong hvor bilhobbyen igjen kunne arrangere medlemsmøter, treff og utstillinger – uten restriksjoner. Etter hvert som månedene gikk økte aktiviteten utover sommeren og høsten, og vi har nå inntrykk av at de aller fleste er tilbake i normal drift. Basert på tilbakemeldingene vi har fått fra klubbene under og etter pandemien, ser det heldigvis ut for at de aller fleste har greid seg bra, og noen klubber kan til og med skilte med medlemsvekst.

Slik vi ser det har interessen for hobbyen økt med og etter pandemien, noe som også har vært tilfelle for AMCAR som organisasjon. Vi har de siste årene hatt en formidabel medlemsvekst, og teller pr i dag 28770 medlemmer, en økning på 3597 kontra samme tid i fjor. På klubbsiden ønsker vi Bergen Jaguar Club, Gauldal Gatebil, Norsk A Modell Klubb, Bergen Street Legal Team, KOM Motorklubb (Sandefjord), Sigdal og Eggedal Veteranvognklubb, Valdres Gatebil, Norsk Geländewagen Klubb og Follo Mustang Klubb velkommen som tilsluttede klubber. AMCAR teller med disse hele 164 tilsluttede klubber.

Til tross for vekst er vi samtidig forberedt på en mindre stagnasjon grunnet økte rentekostnader, drivstoffpriser, bo og levekostnader. Vi håper at det økte kostnadsbildet ikke vil påvirke klubbene i alt for høy grad, men oppfordrer samtidig klubbene til å hensynta dette når neste års budsjetter skal erlegges.

Som organisasjon velger vi å løfte blikket og se positivt på 2023-sesongen, med ombygging av AMCAR-senterets 2. etasje – som klargjøres for forsikringsavdelingen og flere nyansettelser i 2023. På arrangementstiden starter vi med Klubbforum 22. april, som er en klubbkonferanse for våre tilsluttede klubber, med fokus på bilhobbyens framtid, rekrutering og klubbdrift. Deretter går det slag i slag med deltagelse på flere arrangementer i regi av våre tilsluttede klubber, i tillegg til mange klubbesøk.

 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner
Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner i midten av januar opp for at frivillige lag og foreninger skal kunne søke om strømstøtte for månedene oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90% av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittprisen. https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/


Hvem kan søke
Søkere må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å kunne søke:

  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registret i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eks. idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registret i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler av virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden.
  • Er du usikker på om dere kan søke? Se ofte stilte spørsmål og svar om ordningen.


Momskompensasjon

36 klubber søkte i høst om momskompensasjon via AMCAR som sentralledd - på bakgrunn av regnskapstallene fra 2021. Vi har i dag gleden av å kunngjøre at samtlige søknader ble innvilget uten noen form for avkortning, noe som medfører at vi kan tilbakeføre 1.034.201, - kroner i momskompensasjon - noe vi anser som en fin julegave fra Staten!

Se vedlagte oversikt for årets momskompensasjon: https://lottstift.shinyapps.io/moms_utbetaling/?org=971464208

AMCAR stiller seg undrende til at ikke flere klubber benytter seg av denne flotte ordningen. Vi oppfordrer samtlige klubber til å sette momskompensasjon på agendaen for kommende år! Momskompensasjon søkes på bakgrunn av klubbens driftskostnader for 2022. For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig, benytter AMCAR forenklet søknads modell – se vedlagte informasjon fra lottstift.no: https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/forenklet-modell/


StyreWeb

Som en del av AMCARs klubbfordeler, tilbyr vi kostnadsfri tilgang til StyreWeb Lokal, - som er et sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre kjøretøyklubber. I denne forbindelsen oppfordrer vi klubber som ikke har tatt dette i brukt, til å starte regnskapsåret 2023 med bruk av StyreWeb – som også forenkler søknadsprosessen om momskompensasjon.
I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsning, medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, med flere klubbtilpassede funksjoner.


Avregistrering av kjøretøy
Mange spør oss om den nye ordningen, som gjør det mulig å avregistrere kjøretøyet over kortere eller lengre perioder – Vår forsikringsavdeling laget en skjematisk oversikt, som viser gangen i dette. AMCAR oppfordre klubbene til å dele vedlagte PowerPoint fil, med sine medlemmer.


Klubbforum

Sett av lørdag 22. april til klubbkonferanse med AMCAR. Konferansen vil finne sted på X Meeting Point, som ligger 20 minutts busstur sør for Gardermoen lufthavn - slik at det skal være enkelt å kunne delta for de som ikke bor på Østlandet. Klubbkonferansen vil bli et dags arrangement med spennende foredragsholdere - som skal belyse hobbyens utfordringer og klubbenes betydning for fremtiden. Vi legger opp til et interaktivt møte med både engasjerte foredragsholdere og deltakere i form av temaoppgaver og diskusjoner.

Arrangementet avsluttes med en middag og tilhørende relasjonsbygging ut i de små timer. Vi ønsker å holde kostnadene så lave som mulig for klubbene, og vi dekker overnatting for 2 klubbrepresentanter i dobbeltrom fra lørdag til søndag, samt subsidierer prisen på lunch og middag. Påmeldingsfrist 28. februar
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på nyåret!

 

Vi takker for året som har gått, og ønsker våre tilsluttede klubber og deres

medlemmer en riktig God Jul og de beste ønsker for det nye året!

 

På vegne av AMCAR