17 mai program 2024

17 mai program 2024

Programmet for 17 mai 2024 er nå klart. Det blir egen cruising, og mulighet for deltagelse i borgertog i Ski og på Ås.