17. Mai kortesje 2021         Foto: Tomas Sommero

17. Mai kortesje 2021 Foto: Tomas Sommero

Publisert av Werner Danielsen den 14.05.21.

Her er ruten som kjøres i 2021:

Rute i Drøbak:

Fra Drøbak City ut på Holterveien, høyre i rundkjøringen mot Osloveien, venstre i rundkjøring følg Osloveien over Ullerudsletta til rundkjøring og ta inn Ullerudveien, hold til høyre og følg Ullerudveien rundt Ullerud Helsebygg, Ut i rundkjøringen og fortsett rett over og opp Ullerudbakken til venstre i Fugleveien og følg denne til Åsveien Fv 152. Ta høyre på Åsveien Fv 152 og følg denne til Ås.

Rute i Ås:

Kortesjen kommer mot Ås på Drøbakveien Fv152, ta inn Bankveien ved P-hus Rema, følg Rådhusplassen, ta høyre i Raveien og følg denne rett frem til Moerveien og hold Moerveien frem til «Mattilsynet» og ta til venstre mot Brekkeveien, ta  høyre ut på og hold Brekkeveien forbi Maxbo, ta venstre inn Dr. Sødrings vei, ta venstre inn Tunveien og hold denne frem til Brekkeveien, ta høyre og hold Brekkeveien ned til «Gamle Brannstasjon», ta til venstre deretter til høyre inn på Moerveien, følg og hold den til Raveien og ta til venstre opp Rådhusplassen til Bankveien, ta til høyre ut på Drøbakveien Fv 152 følg denne til rundkjøringen i Sentralkrysset ta til venstre videre på Holstadveien Fv 152 mot Ski. I rundkjøringen Holstadkrysset ta rett over og videre mot Ski på Åsveien Fv 152.

Rute i Ski:

Kortesjen kommer Åsveien frem til rundkjøring Fv 154/ Fv 152/Vestveien, hold til høyre i rundkjøringen fortsetter Åsveien ned til Meny og tar til høyre inn Eikeliveien og følg den til Delerudbakken. Ta venstre opp Delerudbakken opp til og rundt Finstadtunet, videre til venstre og ut på og hold Kråkstadveien til rundkjøring Åsveien Fv 152, ta til høyre i rundkjøring under jernbanen og rett over neste rundkjøring. Neste rundkjøring ta til høyre opp Sanderveien,hold høyre i neste rundkjøring og følg Sanderveien opp til Kirkeveien, ta til høyre og følg Kirkeveien Fv forbi Ski Middelalderkirke, ta til venstre inn Eikjolveien og følg denne rundt Solborg bo og aktiviseringssenter.Ta høyre ut på Kirkeveien Fv 154, ta rett over rundkjøringen ved Norsk Maskinservice og fortsett på Kirkeveien Fv 152 til lyskryss Jernbanevegen/ Nordbyveien, følg Nordyveien til rundkjøring ved kryss FV 154 / Møller Bil.

Rute i Nordby:

Kjør rett over rundkjøringen og fortsett på Nordbyveien, ta til høyre inn på Nygårdsveien frem til rundkjøring Fv 154. Ta til venstre i rundkjøringen mot YX Nygård, ta til venstre i neste rundkjøring inn på Fv 56 Kongeveien, hold Kongeveien forbi Rulpers, ta til høyre i Askehaugveien mot Nordby Kirke. Hold Askehaugveien videre forbi Nordby Skole, ta til høyre inn Toveien og følg denne gjennom Leirofeltet til Nessetveien Fv 156, ta til høyre mot Vinterbro senter, ved rundkjøring YX Vinterbro ta til venstre inn Sjøskogenveien til parkeringsplass Vinterbro senter.