Amcar melder seg ut av NBF

Amcar melder seg ut av NBF

Publisert av Werner Danielsen den 07.04.22.

AMCAR har over flere år ønsket en mer åpen, mer demokratisk og inkluderende bilsport i Norge. Da samtaler igjennom flere år med NBF (herunder KNA) ikke førte frem valgte vi, sammen med andre organisasjoner, å fokusere på å få endret motorsportparagrafen slik at flere kunne slippe til. Det klarte vi i fjor sommer, og som innholdet i vedlagte brev viser, var det fremdeles ingen endringsvilje å spore i samtaler med eierorganisasjonen KNA, dessverre. Vi valgte derfor sammen med NAF og LMK å etablere Motorsport Norge – en åpen og demokratisk organisering av fremtidig motorsport i Norge.  Vi har stor tro på Motorsport Norge, og ønsker nå å stille oss solidarisk bak det vi anser som fremtiden for norske motorsportutøvere. Motorsport Norge er godt i gang med etableringen, og forventer at det nye forbundet vil kunne godkjenne arrangementer i løpet av våren. At vi nå formelt frasier oss tilknytningen til NBF, vil kunne skape noen utfordring for enkelte klubber. For noen av AMCARs klubber vil Motorsport Norges formelle godkjenning som forbund dessverre komme for sent – man har planlagte motorsportaktiviteter før den tid. Vi viser i så henseende til informasjonsskriv fra NBF den 9. mai der det heter: «Alle klubber som i dag opererer i NBFs organisasjon kan fortsette med det uansett hva deres hovedorganisasjon måtte gjøre eller mene om det». AMCAR har et ønske om en åpen og inkluderende bilsport. Hverken vi som hovedorganisasjon eller Motorsport Norge som forbund har noen ønske om å nekte klubber, lag foreninger eller medlemmer om å kunne utøve sikker bilsport. Hvis NBFs informasjon står til troende, vil vår beslutning om å stille oss solidarisk bak Motorsport Norge ikke påvirke de som også ønsker å delta under NBF paraply.

Videre spørsmål om Motorsport Norge kan rettes til Generalsekretær Trygve Schjerpen, mob: +47 992 32 738