E-10 bensin

E-10 bensin

Publisert av Werner Danielsen den 14.04.23.

AMCAR Norge er rystet etter nyheten om at E10-bensin blir introdusert som hovedprodukt på det norske markedet denne våren. Vi frykter at denne drivstofftypen kan føre til alvorlige hendelser både på veien og på sjøen i årene som kommer, hvor i verste fall liv kan gå tapt. 

E10-bensin inneholder 10 % etanol, som over tid kan forårsake alvorlige problemer for entusiastkjøretøy og båter som ikke er konstruert for å tåle etanol. 95 oktan E10 i biler som krever 98 oktan E0 gir skade på motoren og i verste fall brann. Etanol etser i kontakt med materialer i drivstoffkretsløpet og er et løsemiddel som degraderer gummi og gir sprekker og sprøhet i slanger, tetninger, O-ringer og membraner. Bensin på avveie er direkte farlig. (Les AMCARs nylig utgitte rapport om etanol). Beregninger fra AMCAR viser at over 550.000 entusiastkjøretøy og fritidsbåter ikke tåler den nye bensinkvaliteten. Dette ville vært problemfritt hvis etanolfri bensin var lett tilgjengelig i Norge. Slik er det dessverre ikke. Tilgangen på etanolfri 98 oktan er for dårlig. Enkelte steder må man kjøre flere timer hver vei for å fylle etanolfritt. På sjøen er situasjonen enda verre, etanolfri bensin er ikke å oppdrive overhodet hos landets marinaer!

AMCAR har de siste ukene tatt opp saken med myndighetene, stortingspolitikere og drivstoffbransjen. Vi opplever i stor grad å bli møtt med skuldertrekk og resignasjon over våre bekymringer. Siste eksempel på dette er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård som på spørsmål fra Morten Stordalen i FrP denne uken svarte særdeles passivt. Kort fortalt fraskriver statsråden seg ethvert ansvar i saken og overlater hele spørsmålet til bransjen. Som med mye annet her til lands virker det som at mennesker må komme alvorlig til skade eller omkomme før man reagerer.  

Det er interessant å sammenligne denne saken med situasjonen rundt ladeboksen Easee. Her har man nå beordret full salgsstopp i Sverige. Årsaken er mistanke om at ladeboksene ikke oppfyller nødvendige dokumentasjon og sikkerhetskrav. Ladeboksen, som brukes til å lade elbiler hjemme, skal ifølge produsenten være trygg og enkel å installere. Den er solgt og installert på over 600.000 garasjevegger i hele Europa. Det foreligger ingen rapporter om tilfeller der brann eller andre feil med boksen har ført til skade på mennesker eller eiendom. Allikevel har det svenske Elsäkerhetsverket (det svenske direktoratet for elektrisk sikkerhet) besluttet å stanse salget av ladeboksen inntil videre. “Vi kan ikke vente med å fatte en beslutning til det begynner å inntreffe ulykker. Vi må se på risikoen for ulykker, og her har vi sett at det finnes en risiko fordi ladeboksene ikke oppfyller sikkerhetskravene, sier Per Samuelsson i Elsäkerhetsverket til NRK.” Norske NKOM (Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet) vurderer nå om de skal innføre samme tiltak i Norge.

Trafikantorganisasjonen NAF er enig med svenske myndigheter og har stanset salget av Easee-boksen i sin nettbutikk. «Vi er helt enig med det svenske Elsäkerhetsverket som har pekt på flere svakheter ved disse laderne, sier Jan Tore Gjøby, som er NAFs ekspert på elbilladere til DN.no.» Samtidig har NAF utrolig nok ikke løftet en finger for å hjelpe eierne av over 550.000 kjøretøy og fritidsbåter som nå får utfordringer med tilgangen på sikker bensin.

AMCAR har også vært i kontakt med drivstoffbransjen om saken, men dessverre ser de ikke grunn til å engasjere seg. Etanolfri 98 oktan vil kun være tilgjengelig der bransjen selv mener det er forretningsmessig grunnlag for å tilby det. De kan heller ikke garantere at 98 oktan forblir etanolfri i fremtiden. Dette er for så vidt ikke en overraskende tilnærming fra en kommersiell bransje. Forsyning av drivstoff har derimot også en sentral samfunnskritisk funksjon. AMCAR mener derfor bransjen svikter totalt og ikke er sitt ansvar bevisst når de ikke sikrer landets innbyggere god tilgang på etanolfri bensin på eget initiativ.      

Derfor slår AMCAR nå alarm. Myndighetene, politikere og drivstoffbransjen må våkne og anerkjenne behovet for en forutsigbar nasjonal tilgang på etanolfri 98 oktan umiddelbart! Tiltaket som vil løse problemet er krav om tilgjengelig etanolfritt drivstoff på hele Norges veisystem. I tillegg kan man vurdere reduserte avgifter på drivstoffet som skal sikre riktig kvalitet på tanken og i tillegg frita denne sikringskvaliteten fra omsetningskravet. Det vil sukre pillen for bensinstasjonene som vil få økte kostnader ved et krav om å tilby 98 oktan E0.

Hvis skuldertrekkene og tiltaksløsheten vedvarer, er vi dessverre overbevist om at en eksplosjon av mekaniske havari samt bil- & båtbranner er et faktum i løpet av få år. For oss som har dyp innsikt i problemene etanol i drivstoff medfører er det sjokkerende at ingen reagerer. Norge er på verdenstoppen i utredninger og risikovurderinger, men i etanolsaken lukker alle ansvarlige parter både øyne og ører. Skadepotensialet er enormt og faren for store tap av verdier, alvorlige personskader og mulig tap av liv er overhengende hvis noe ikke skjer.