Fritt antall lykter for ekstra fjernlys

Fritt antall lykter for ekstra fjernlys

Publisert av Irene Eriksen den 15.04.19.

Under Bilhobbykonferansen, som ble avholdt under Oslo Motorshow 27/10-18, var SFOOR til stede og informerte blant annet om en endring i Kjøretøyforskriften.
Det er nå tillatt med fritt antall lykter for fjernlys.

Kjøretøyforskriften §28-1

4.9Ekstra fjernlys for bil

Antall: Fritt antall lykter for ekstra fjernlys.

Lysstyrke: Det er ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.

Plassering: Lykter for ekstra fjernlys må plasseres symmetrisk i forhold til bilens langsgående senterlinje. Det er ikke krav om parvis montering