Nyttig info fra Amcar, forsikring ombygd bil

Nyttig info fra Amcar, forsikring ombygd bil

Publisert av Gunnar Svennevik den 19.01.23.

Forsikring av ombygd bil - presisering


AMCAR har registrert en sak på Facebook hvor det fremkommer stor usikkerhet om hva som er riktig forsikring av ombygd bil, og hva som dekkes.

AMCAR-forsikring har forsikringsprodukter for alle deler av kjøretøyhobbyen, gammel som ny – ombygd og original. I utgangspunktet er motorvognforsikringsvilkårene de samme uavhengig av hvilket forsikringsprodukt man har hos AMCAR, men det vil være særvilkår som er forskjellig avhengig av om man har den ene eller den andre forsikringen. Det som er felles for alle forsikringsproduktene er at kjøretøyet skal være i samsvar med vognkort, det vil si at alle registrerings-tekniske endringer skal være godkjent av Statens Vegvesen. I denne sammenhengen vil det være forskjell om bilen har ordinær bilforsikring eller veteran/entusiastbilforsikring. På ordinær bilforsikring må merke/modell harmonere med det bilen er ombygd til – ikke nødvendig vis det den er registrert som.

For eksempel en 2005 BMW 318 ombygd og godkjent av Staten Vegvesen til M3 må forsikres som M3. Forsikringen prises etter det bilen er ombygget til, og kan derfor avvike fra bilmerke/modell i vognkortet. For veteranbiler blir det litt annerledes, da AMCAR har fast pris på forsikringen men skiller mellom original og ombygd. Med ombygd menes i denne sammenheng vesentlig ombygd som for eksempel Hot Rod eller kjøretøy med omfattende strukturelle ombygginger på chassis, motor eller drivverk. En bil som er ombygd innenfor det man kan anse som levert fra fabrikk på den aktuelle merke-modellen, for eksempel en Ford Sierra ombygd til Sierra Cosworth eller en Mustang ombygd fra 6 syl til V8, blir fortsatt forsikret som «original» under vårt forsikringsprodukt, men førstnevnte vil kunne ha en lavere øvre erstatningsverdi enn en original Sierra Cosworth. Det som derfor er viktigst for å være riktig forsikret, er at ombyggingene er godkjent av Statens Vegvesen og at man har gitt beskjed til AMCAR om eventuelle ombygginger/endringer. Kort oppsummert; AMCAR sørger for at du er riktig forsikret. Har du forsikring på ditt ombygde kjøretøy via AMCAR har du full dekning så lenge nødvendige endringer er innskrevet i vognkortet og AMCAR er informert.