Rapport fra utforkjøringsulykken ved Rjukan

Rapport fra utforkjøringsulykken ved Rjukan

Publisert av Irene Eriksen den 22.08.19. Oppdatert 30.09.19.

Statens Havarikommisjon for Trafikk (SHT) offentliggjorde 22. august 2019 sin rapport fra ulykken på FV. 651 Svineroivegen ved Rjukan, i Tinn Kommune for snart ett år siden. Undersøkelsen har vist at mangler ved bilens bremser var en viktig faktor som bidro til at ulykken kunne skje. Fravær av sikkerhetsbelter hadde stor betydning for at ulykken fikk dødelig utfall.

Denne tragiske hendelsen som krevde 5 menneskeliv, rystet det norske bilhobbymiljøet i fjor høst – og preger oss fortsatt. Først og fremst tenker man at en aktivitet som ikke skal være forbundet med risiko, krevde 5 menneskeliv. Dernest går tankene mot hvordan en lavrisikoaktivitet som det å ha bil som hobby, kjøre tur og være sammen med likesinnede kunne få et så tragisk utfall? Det skjer svært få ulykker der veterankjøretøy er innblandet. Enda sjeldnere er det at menneskeliv tapt. Så hva var årsakene til at det gikk så galt  denne dagen? Hva kan det norske bilhobbymiljøet lære av ulykken?

Les hele artikkelen her:

https://amcar.no/aktuelt/rapport+fra+utforkjoringsulykken+ved+rjukan.html