Skattemeldingen 2022

Skattemeldingen 2022

Publisert av Werner Danielsen den 14.04.23.

AMCAR får for tiden en del henvendelser på bakgrunn av Skattemeldingen 2022 og verdi på kjøretøy.

Praksis rundt dette har ikke endret seg, men noen web-endringer på innsendelsesskjema gjør at mange nå blir bedt om å oppgi verdi, selv om man strengt tatt har hatt plikt til å gjøre dette ved tidligere innsendelser også. AMCAR ønsker derfor å presisere regelverket rundt dette:

For kjøretøy 30 år og nyere: Skal du oppgi kjøretøyets nypris i avsatt felt for dette så lenge nypris er mulig å dokumentere. Kan du ikke dokumentere nypris skal du angi «0» i rubrikken for «ny pris» og oppgi verdi som du antar er mulig å oppnå hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for antatt markedspris).

For kjøretøy 30 år og eldre: Skal du oppgi «0» i «pris når ny» og antatt verdi som du mener er reell hvis kjøretøyet legges ut for salg i Norge (i eget felt for antatt markedspris).