Spring Meet Follo 2023

Spring Meet Follo 2023

Publisert av Werner Danielsen den 22.04.23.
Planleggingen av årets treff er i gang. Begge arrangør klubbene er i rute. Dette blir 17. gang Rat-Pack Follo og Amcar Follo samarbeider om "årets vakreste eventyr" i Follo. Det hele startet på Vinterbro Senteret i 2007, deretter tre år på Ås Videregående skole, og siden 2011 har treffet blitt arrangert på Felleskjøpet sitt anlegg på Holstad i Ås kommune. Treffet har dessverre vært avlyst 3 ganger, 1 gang på grunn av regnvær, og to ganger på grunn av pandemien. Tar man bort de tre avlyste treff blir det faktisk den 10. gang treffet går av stabelen på Holstad nå i 2023. Amcar Follo vil om kort tid sende ut forespørsel til medlemmene om å bidra til nok et vellykket treff. Vi har behov for god oppslutning og riggehjelp på dugnaden søndag 28 mai, og det trengs rundt 40 funksjonærer på selve treffdagen mandag 29 mai (2.pinsedag).