Hjulebord Amcar Follo

Hjulebordet blir også i år i Oppegård Grendehus.

 

Påmelding ved betaling av kr 300, pr. person. til klubbens konto (bruk gjrnr Vips, men husk å skrive navn på de påmeldte)

Bare adgang for klubbens medlemmer med følge.

Toini spiller musikk for oss som tidligere.

VELKOMMEN