Nyhetsbrev fra AMCAR desember 2023

Nyhetsbrev fra AMCAR desember 2023

Klubbåret 2023

AMCAR takker våre tilsluttede klubber og deres medlemmer for et flott og innholdsrikt år, med mye aktivitet i form av medlemsmøter, treff og klubbaktiviteter. I enkelte deler av landet har det vært så mye aktivitet at det fra tid til annen har oppstått datokollisjoner. Som hovedorganisasjon synes vi det er positivt at alle med bil og motorhobby har mye å velge i, men for enkelte klubber kan dette også by på utfordringer iht. oppmerksomhet, og oppslutning rundt egne arrangementer. AMCAR oppfordrer derfor alle arrangører til å legge inn sine arrangementer i AMCARs kalender https://refuel.no/no/kalender så tidlig som mulig, slik at både arrangører og deltakere får en oversikt de kan navigere etter.
Vi oppfordrer videre klubbene til å delta på landsdelsmøtene, for samkjøring av treff og arrangementsdatoer – slik at vi i størst mulig grad unngår datokollisjoner, og oppfordre landsdelsmøtene til å åpne opp for TEAMS deltakelse.
AMCAR er avhengig av økt medlemstilgang for å kunne håndtere alle utfordringene som den norske bil og motorhobbyen står ovenfor, og ønsker derfor bistand fra klubbene til å fremme AMCARs medlemstilbud ovenfor sine medlemmer. Vervemateriell ettersendes på nyåret.


Nye samarbeidspartnere

På tampen av året har vi gleden av å kunne presentere BilXtra og Riis Bilglass som nye samarbeidspartnere – noe som skal komme våre medlemmer til gode i form av gunstige tilbud og rabattavtaler.


Klubb og medlemstilslutning

På klubbsiden ønsker vi Austin Healy Club Norway, Doorslammers Yankee Car Club, Club
Honda Norway, Sport Auto Driving Club, velkommen som tilsluttede klubber, - og AMCAR teller med disse 168 tilsluttede klubber. Iht. medlemstilgangen har denne bremset litt opp, og AMCAR teller i dag 29.371 medlemmer, mot 28.770 medlemmer på samme tid i fjor.
Til tross for en marginal vekst er vi samtidig forberedt på en mindre stagnasjon grunnet økte rentekostnader, drivstoffpriser, bo og levekostnader. Vi håper at det økte kostnadsbildet ikke vil påvirke klubbene i alt for høy grad, men oppfordrer samtidig klubbene til å hensynta dette når neste års budsjetter skal erlegges.
Som organisasjon velger vi å løfte blikket og se positivt på 2024-sesongen, med enda tettere samspill med våre tilsluttede klubber, og håper at så mange som mulig av våre tilsluttede klubber kan delta på AMCARs klubbforum lørdag 13. april - som er en klubbkonferanse for våre klubber, med fokus på bilhobbyens framtid, rekrutering og klubbdrift. Deretter går det slag i slag med deltagelse på flere arrangementer i regi av våre tilsluttede klubber, i tillegg til mange klubbesøk.

 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Det har i lengere tid versert en del rykter rundt strømstøtte ordningen for frivillige lag og foreninger, som tilsa at ordningen skulle bortfalle i 2024 - noe vi ikke har greid å finne hold i. Vi kan derimot videreformidle følgende informasjon rundt ordningen, sakset fra lottstift.no: Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Søknadsrunden for støtte til forbruk i juli, august og september vil bli slått sammen med søknadsrunden for oktober, november og desember. Vi vil trolig åpne søknadsskjemaet i januar. Bakgrunnen for dette er at det blir jobbet med en forskriftsendring som får konsekvenser for utregningen av støttesatsen for september. Denne modellen for beregning skal ligge nærmere den som gjelder for husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time. Akkurat hvordan beregningsmodellen vil se ut for frivillige organisasjoner er enda ikke klar. Med å registrere seg via denne linke kan man abonnere på nyhetsvarsler relatert til strømstøtteordningen for frivillige lag og foreninger: abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.


Momskompensasjon

38 klubber søkte i høst om momskompensasjon via AMCAR som sentralledd - på bakgrunn av regnskapstallene fra 2022. Vi har i dag gleden av å kunngjøre at samtlige søknader er blitt innvilget, noe som medfører at vi kan tilbakeføre 1.121.518, - kroner i momskompensasjon på denne siden av året - noe vi anser som en fin julegave fra Staten!
Full oversikt over årets momskompensasjoner finner dere på: https://lottstift.shinyapps.io/moms2023/ med å legge inn ACCN sitt organisasjons nr. 971464208 i kolonnen for sentralledd.
Som foregående år stiller AMCAR seg undrende til at ikke flere klubber benytter seg av ordningen, og oppfordrer samtlige klubber til å sette momskompensasjon på agendaen for kommende år! Momskompensasjon søkes på bakgrunn av klubbens driftskostnader for 2023, uavhengig om klubben betalt moms eller ikke på innkjøpte varer og tjenester. For at søknadsprosessen ikke skal bli for komplisert, benytter AMCAR forenklet søknads modell – se vedlagte informasjon fra lottstift.no: https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/forenklet-modell/


StyreWeb

Som en del av AMCARs klubbfordeler, tilbyr vi kostnadsfri tilgang til StyreWeb Lokal, - som er et sky basert medlemsregister og regnskapssystem, tilpasset våre tilsluttede klubber. I denne forbindelsen oppfordrer vi klubber som ikke har tatt dette i brukt, til å starte regnskapsåret 2023 med bruk av StyreWeb – som også forenkler søknadsprosessen om momskompensasjon. I tillegg til ovennevnte muligheter byr avtalen med StyreWeb på gratis nettsideløsning, medlemsappen Gnist, sømløs innmelding, betaling og registrering i medlemsregister, med flere klubbtilpassede funksjoner.


Klubbforum 2024

Sett av lørdag 13. april til klubbkonferanse med AMCAR. Konferansen vil finne sted på X Meeting Point, som ligger 20 minutts busstur sør for Gardermoen lufthavn - slik at det skal være enkelt å kunne delta for de som ikke bor på Østlandet. Klubbkonferansen vil bli et dags arrangement med spennende foredragsholdere - som skal belyse hobbyens utfordringer og klubbenes betydning for fremtiden. Vi legger opp til et interaktivt møte med både engasjerte foredragsholdere og deltakere i form av spørsmål og diskusjoner.
Arrangementet avsluttes med en middag og tilhørende relasjonsbygging ut i de små timer. Vi ønsker å holde kostnadene så lave som mulig for klubbene, og dekker derfor brorparten av kostnadene, og klubbene kan delta mot en egenandel på 500 kroner for 2 personer inkludert lunsj og middag. Ønsker klubbens deltakere overnatting tilbyr vi dobbeltrom for 2 personer med frokost, mot en egenandel på 500 kroner pr. døgn – for 2 stk. i dobbeltrom. Reise til og fra arrangementet dekkes av klubbene, for de som kommer med fly, kan vi informere om at det går flybuss mellom Gardermoen og X-Meetingpoint. Påmeldingsfrist 29. februar Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på nyåret!


Årets Julegave til AMCARs tilsluttede klubber

AMCAR har med dette gleden av å tilby våre tilsluttede klubber gratis arrangørlisen i Motorsport Norge kommende år, dette medfører at klubbene kan arrangere ett ubegrenset antall løp og treninger, innenfor samme årslisens. Klubbene må fysisk tegne arrangørlisens i Motorsport Norge, men AMCAR dekker kostnaden. For ytterligere informasjon om Motorsport Norge, se forbundets hjemmeside: https://www.motorsportnorge.no/


Vi takker for året som har gått, og ønsker våre tilsluttede klubber og deres medlemmer en riktig God Jul og de beste ønsker for det nye året!