Initiativet til hederstegn og utmerkelser kom i 2019 og de første hedersmerker og utmerkelser ble delt ut under julebordet i desember 2019.

Alle medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater til hederstegn i gull og sølv.

Medlemsmerker:

  5 års medlemskap - bronse

10 års medlemskap - sølv 

15 års medlemskap - gull

Hederstegn:

Hederstegn i sølv med distinksjon

Hederstegn i gull med distinksjon

 

HEDERSTEGN STATUTTER